تلفن اصلی:
+98 (431) 2225798
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد هنرمند بجندی
تلفن‌های دیگر 2225798
فکس 2225798
آدرس پستی

شهرک صنعتی

کد پستی 99526-54718
کلید واژه‌ها   

بسته بندی عسل و مرباجات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه