تلفن اصلی:
+98 (261) 3409309
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل دکتر جوهری
تلفن‌های دیگر 3409309
فکس 3409309
آدرس پستی

مهرشهر کرج، فاز یک، بلوار شهرداری، خیابان 104، پلاک 736، واحد ششم ( لطفا به نگهبانی تحویل داده شود)

کد پستی 64155-31858
کلید واژه‌ها   

بسته بندی، خشک کردن سبزیجات و میوه جات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه