تلفن اصلی:
4200959
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مسعود رازی
تلفن‌های دیگر 4200959 / 3302137
فکس 4200959 / 3302137
آدرس پستی

شهرک رجایی جنوبی، 20 متری ششم غربی، روبروی منبع آب

کلید واژه‌ها   

قالبهای ظروف شیشه ای

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه