تلفن اصلی:
+98 (312) 5642757
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل وحیدی و جنتی
تلفن‌های دیگر 5642757 / 5642857
فکس 5642757 / 5642857
آدرس پستی

فاز سوم، خیابان اول

کلید واژه‌ها    

ورق آلومینیوم و انواع فیلم پلاستیکی چند لایه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه