تلفن اصلی:
33564199
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رضا هنرور
تلفن‌های دیگر 33564199
فکس 33564199
آدرس پستی

پامنار، بعداز سفارت روسیه، گاراژ صفییاری، داخل گاراژ، سمت‌چپ، پلاک17

کلید واژه‌ها  

خدمات فن بسته‌بندیو تسمهکشی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه