تلفن اصلی:
+98 (21) 66468331
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 66468331 / 66498229
فکس 66468331 / 66498229
آدرس پستی

خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین، خیابان لبافینژاد، پلاک 179/1

کلید واژه‌ها  

تولید انواع تسمه و بست، دستگاه‌های تسمهکش، انواع دستگاههای بسته‌بندی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه