تلفن اصلی:
+98 (221) 2583699
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل کثیری
تلفن‌های دیگر 2583699
فکس 2583699
آدرس پستی

جاده آبعلی، نرسیده به پردیس، منطقه صنعتی خرمدشت، خیابان سیاه‌سنگ، جنب آهنگری متین، پلاک257

کلید واژه‌ها    

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه