تلفن اصلی:
+98 (711) 7381415
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل نگه‌دار توافق
تلفن‌های دیگر 7381415 / 7387055
فکس 7381415 / 7387055
آدرس پستی

خیابان قاآنی جنوبی، روبروی بانک ملی، نمایشگاه فرش توافق

کلید واژه‌ها   

تولید انواع چسبهای صنعتیو تینر

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه