تلفن اصلی:
+98 (262) 3854504
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 3854504 / 3881850
فکس 3854504 / 3881850
آدرس پستی

جاده قدیم کرج، شهر قدس، بلوار امارت، بعد از12 متری اوقاف، ‌ بن‌بست ایثار، پلاک23، طبقه سوم

کد پستی 37851-37517
کلید واژه‌ها   

تزریق پلاستیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه