تلفن اصلی:
+98 (311) 2258394
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عباس پوستین دوز
تلفن‌های دیگر 2258394
فکس 2258394
آدرس پستی

قطعه صنعتی دولت‌آباد

کلید واژه‌ها   

سازنده انواع دستگاههای بسته‌بندی و تونل های شرینک با مدل EA160

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه