تلفن اصلی:
+98 (171) 2227836
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل نصیری
تلفن‌های دیگر 2227836 / 2239660
فکس 2227836 / 2239660
آدرس پستی

خیابان ولیعصر، عدالت 42، روبروی لادن 3، کانون تبلیغاتی ایده

پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه 7-5753275 (0173)

چاپ و بسته‌بندی


شرکت‌های مشابه