تلفن اصلی:
+98 (21) 66047235
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مجید موسوی پور‌غربی
تلفن‌های دیگر 66047235 / 66047224
فکس 66047235 / 66047224
آدرس پستی

خیابان آزادی، بلوار شهیدان، مجتمع زیتون، طبقه 8، واحد سی 2

کلید واژه‌ها   

طراحی و چاپ بسته‌بندی صنعتی، غذایی،بهداشتی، پزشکی، طراحی قالبهای صنعتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه