تلفن اصلی:
+98 (262) 3766650
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدحسین انصاریزاده
تلفن‌های دیگر 3766650
فکس 3766650
آدرس پستی

به سمت آدران، شهرک مصطفی خمینی، مجتمع صنعتی امام خمینی، فاز 2 دست چپ، سالن شماره 5

پست الکترونیک [email protected]

چاپ فلزات


شرکت‌های مشابه