تلفن اصلی:
+98 (21) 88104785
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مسعود تفریشی نژاد
تلفن‌های دیگر +98 (21) 88709892
فکس +98 (21) 88104794
آدرس پستی

آدرس خیابان ولیعصر - بالاتر از سھ راھی بھشتی(عباس آباد) - پلاک 2093 - واحد 2

خدمات اتوماسیون در زمینه چاپ و بسته‌بندی


شرکت‌های مشابه