تلفن اصلی:
5133444435
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مجتبی پایدار
تلفن‌های دیگر 05133444435 / 05133439005
فکس 05133444435 / 05133439005
آدرس پستی

خیابان جمهوری اسلامی22، بین عرفانی4 و 6، ساختمان چاپ پایدار

کد پستی 9165788359
پست الکترونیک [email protected]

چاپ کاغذ دیواری و لیبل های دیجیتال و امنیتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه