تلفن اصلی:
2144655009
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل پیام محبوبی
تلفن‌های دیگر 2144655009
فکس 2144655009
آدرس پستی

کیلومتر اول جاده مخصوص کرج، نرسیده به شهرک اکباتان، خیابان بیمه چهارم (تورج فلسفی)، کوچه دهم شرقی، ساختمان کالابرچسب، پلاک 4، واحد 1

پست الکترونیک [email protected]

چاپ و تولید لیبل به صورت رول و ورقی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه