تلفن اصلی:
2133929766
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حاتمی
تلفن‌های دیگر 02133929766 / 02133923201
فکس 02133929766 / 02133923201
آدرس پستی

خیابان سعدی، چهارراه سید علی، خیابان مصباح،پلاک170، پاساژ150، واحد 4

چاپ پارچه و چاپ و تولید ساکهای خرید تبلیغاتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه