تلفن اصلی:
ارسال پیام به شرکت
کلید واژه‌ها  

تولید ظروف پلاستیکی مواد C5 پتروشیمی، 2 دستگاه بادی – آسیاب

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه