تلفن اصلی:
+98 (21) 88529566
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل احمد برنجچی
فکس +98 (21) 88752037
آدرس پستی

تهران، خیابان دکتر بهشتی، پلاک182 ، طبقه دوم

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.garmataab.com

تولیدکننده دستگاه های گرم کننده تابشی


شرکت‌های مشابه