تلفن اصلی:
55802135
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد حسین امینی
تلفن‌های دیگر 55802135
فکس 55802135
آدرس پستی

خیابان 15 خرداد جنب پله های مسجد امام پاساژ تهرانچی طبقه 3 پ38

پست الکترونیک [email protected]

ساخت کلیشه های فتو پلیمری چاپ فلکسو در ضخامت ها ی مختلف


شرکت‌های مشابه