تلفن اصلی:
44876915
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد ورزی رامندی
تلفن‌های دیگر 44876915
فکس 44876915
آدرس پستی

جاده مخصوص کرج کمربندی اندیشه،شهرک کارگاهی زاگرس،خیابان صنایع،ابتدای بن بست صنعتگران،پ1

تولید پلاک آومینیومی،لیبل،لیبل کریستالی،مارک پی وی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه