تلفن اصلی:
+98 (21) 88785345
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بهزادرضا به نژاد
تلفن‌های دیگر +98(21)88789222
فکس +98(21)88788607
آدرس پستی

تهران ، م. ونك - خ. برزیل - ك. نیلو - پ. 14 - ط. اول

کد پستی 1435693483
پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه 46858850 (021)

تولید، چاپ و دایکات انواع برچسب با قابلیتهای مختلف جهت مصارف گوناگون

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه