تلفن اصلی:
56276691
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محسن قربانی
تلفن‌های دیگر 56276691
فکس 56276691
آدرس پستی

آزادگان جنوب ،احمد آباد مستوفی،حسن آباد خالصه،کوچه تیراژه،پ1

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

تولید و لاک پانچ فویل آلومینیوم و چاپ بر روی لفاف‌های غذایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه