تلفن اصلی:
+98 (21) 33562088
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد سلیمیان
تلفن‌های دیگر 33562088
فکس 33562088
آدرس پستی

خیابان خراسان، خیابان زیبا، نبش کوچه شهید ساسان خواه، پلاک131

ساخت جعبه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه