تلفن اصلی:
+98 (21) 55710915
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حبیب رویایی
تلفن‌های دیگر 55710915
فکس 55710915
آدرس پستی

فلکه دوم صادقیه، ابتدای آیت‌اله کاشانی، جنب بیمارستان ابن سینا، برج مینا، طبقه10، واحد58، جناب رویایی

ساخت کارتن 3لا و 5لا با چاپ سیلک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه