تلفن اصلی:
+98 (21) 33553097
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل احمدرضا شیرزادنیا
تلفن‌های دیگر 33553097 / 33569683
فکس 33553097 / 33569683
آدرس پستی

خیابان 15 خرداد شرقی، اول کوچه امامزاده یحیی، کوچه شهید منتظر، پلاک 9

پست الکترونیک [email protected]

چاپ و ساخت جعبه مقوایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه