تلفن اصلی:
+98 (21) 88729468
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهدی پیرفرادگان
فکس +98 (21) 88729468
آدرس پستی

خیابان وزراء، خیابان سوم، پلاک30، طبقه دوم

آدرس کارخانه

کهریزک، جاده قدیم سمنان، ورامین، زیرگذر دوم، اولین پلاک، دست راست

چاپ و ساخت جعبه


شرکت‌های مشابه