تلفن اصلی:
+98 (21) 55623176
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل داوود عباسعلی نژاد
تلفن‌های دیگر 55623176 / 55816393 / 55627391
فکس 55623176 / 55816393 / 55627391
آدرس پستی

خیابان 15 خرداد، بازار نوروز خان، پاساژ بوذر جمهری، شماره 14

تلفن کارخانه 13-3380410 و 3382359-3382784(0229)
فکس کارخانه 3382784(0229)
آدرس کارخانه

شهرکصنعتی شمس‌آباد،‌بلوار سروستان، خیابان گل سرخ8، قطعه پنجم،

تولید فیلم و کیسه پلاستیک(نایلون عریض و ریز جهتمصارف صنعتی وکشاورزیوپوشش گلخانه‌ای)،شرینک پک جهت بسته‌بندی و تولید نایلون تک لا

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه