تلفن اصلی:
ارسال پیام به شرکت

تولید فیلم و کیسه پلاستیک(نایلون عریض و ریز جهتمصارف صنعتی وکشاورزیوپوشش گلخانه‌ای)،شرینک پک جهت بسته‌بندی و تولید نایلون تک لا

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه