تلفن اصلی:
+98 (123) 2241231
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل داوود سلیمانی
تلفن‌های دیگر 2241231 / 2243188
فکس 2241231 / 2243188
آدرس پستی

خیابان بابل، روبروی بانک تجارت، نبش کوچه مفیدی، دفتر فوقانی فروشگاه شهاب

کد پستی 67616
تلفن کارخانه 2732400-2732743 (0124)
فکس کارخانه 2732744 (0124)
کلید واژه‌ها  

تولید ورق کارتن 3 لا و 2 لا کارتن در عرضهای 90، 100، 110 و 120

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه