تلفن اصلی:
+98 (21) 22050054
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ابوالحسن خدیوی بروجنی
تلفن‌های دیگر 22050054 / 22026881
فکس 22050054 / 22026881
آدرس پستی

بزرگراه آفریقا، کوچه شهید عاطفی شرقی، بن بست ساسان، پلاک 3

کد پستی 71133-34411
پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه 2823556 (0282)
آدرس کارخانه

قزوین، جاده قزوین تهران، کیلومتر 7، غرب آبیک، زیاران، کشتارگاه قزوین

کلید واژه‌ها  

تولید و بسته‌بندی گوشت قرمز و فرآورده های تولیدات جنبی کشتارگاه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه