تلفن اصلی:
+98 (21) 88822360
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سید علیمحمد اکرمی
تلفن‌های دیگر 88822360 / 88822874
فکس 88822360 / 88822874
آدرس پستی

خیابان‌ میرزای شیرازی، نبش‌ کوچه‌ نهم، ساختمان‌ پارس، پلاک 55، طبقه‌ سوم‌

کلید واژه‌ها  

نماینده‌ ماشین‌آلات‌ پیش‌ از چاپ، چاپ، پس‌ از چاپ‌

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه