تلفن اصلی:
+98 (31) 36204927-8
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بهزاد چهرازی
فکس +98 (31) 36204624
آدرس پستی

اصفهان، چهارباغ بالا، مجتمع اداری کوثر، طبقه ششم، واحد ۸۱۵

وب سایت www.shayachemi.com
موبایل پاسخگو +98 (913) 1000950
تلفن کارخانه +98 (31) 45642252
فکس کارخانه +98 (31) 45642253
آدرس کارخانه

اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، فاز دوم، خیابان زکریای سوم

تولید چسب های صنعتی و مواد درزگیر

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه