تلفن اصلی:
+98 (21) 33695284
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اکبر غملویی
فکس +98 (21) 33695386
آدرس پستی

اتوبان آهنگ، خیابان نبرد جنوبی، خیابان شریفی، نبش خیابان بهرامی، پلاک2، طبقه همکف

کد پستی 1777777735
موبایل پاسخگو +98 (912) 1029126

افست دو ورقی دو رنگ ,افست دو ورقی یک رنگ (2دستگاه) ,برش 92cm ,تاکن دو ورقی ,دستگاه چسب گرم 5خانه ,تک جلد سازی ,خط کامل کتاب سازی دستگاه دوخت


شرکت‌های مشابه