تلفن اصلی:
+98 (21) 22944945
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فرهنگ عابد
تلفن‌های دیگر 22944945
فکس 22944945
آدرس پستی

خیابان پاسداران، گلستان پنجم، پلاک 138

تلفن کارخانه 2773920 (0262)
آدرس کارخانه

شهرک صنعتی اشتهارد

کلید واژه‌ها    

تولید فیلم پلیاتیلن و پلیپروپیلن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه