تلفن اصلی:
ارسال پیام به شرکت

تولید ، چاپ و کیسه سازی انواع فیلم های پلی اتیلن بغل گاست، ته گاست، بنددار و … . تولید انواع پاکتهای میکرو فیلتری، پاکت جارو برقی، تولید،چاپ و پاکت سازی انواع پاکتهای یک تا سه لایه بهداشتی صنعتی، غذائی و دارویی، تولید فیلمهای پلیمری تا 5 لایه ،اکستروژن کوتینگ بر روی opp کاغذ و آلومینیوم


شرکت‌های مشابه