تلفن اصلی:
+98 (21) 66566475 ~ 6
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سعید جابرانصاری
تلفن‌های دیگر +98 (21) 66566481
فکس +98 (21) 66937385
آدرس پستی

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان اسکندری شمالی ، پلاک ۶۲

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت WWW. DOZHPADBAYEGAN.COM
آدرس کارخانه

کیلومتر 14 بزرگراه مخصوص کرج

ساخت تجهیزات قفسه‌بندی انبار، پالت و باکس پالت فلزی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه