تلفن اصلی:
+98 (21) 88956567
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل صمد یوسفیان
تلفن‌های دیگر 88956567
فکس 88956567
آدرس پستی

خیابان دکتر فاطمی، خیابان باباطاهر، کوچه فتح، پلاک 9، طبقه اول، زنگ دوم سمت راست

کلید واژه‌ها   

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه