تلفن اصلی:
+98 (71) 32602110
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیرضا توکلیان فرد
تلفن‌های دیگر +98 (71) 32602920 / +98 (917) 1175200
فکس +98 (71) 32602005
آدرس پستی

شيراز ، کیلومتر 25 مرودشت، شهرک صنعتي آب باريک

کد پستی 7341986444
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.strawney.com
تلفن کارخانه +98 (71) 32298416
فکس کارخانه +98 (71) 32294657
آدرس کارخانه

شيراز ، کیلومتر 25 مرودشت، شهرک صنعتي آب باريک

تولیدی انواع نی نوشیدنی برای بسته بندی های آبمیوه و شیر

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه