تلفن اصلی:
+98 (21) 55180696
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حاج علی خاکپور
آدرس پستی

خیابان 17 شهریور جنوبی، 20متری منصور، خیابان حسن مظاهری جنوبی، چهارراه خلیلی، روبروی مسجد قائم، پلاک22

تلفن کارخانه +98 (912) 1051177

کارتن سازی


شرکت‌های مشابه