تلفن اصلی:
+98 (171) 2230607
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد جمالی
تلفن‌های دیگر 2230607
فکس 2230607
آدرس پستی

خیابان امام خمینی، کوچه قمری، آپارتمان قاضی مقدم، طبقه دوم

کلید واژه‌ها   

تولید ظروف یکبار مصرف

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه