تلفن اصلی:
+98 (21) 66051088
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عباس دادگستر
فکس +98 (21) 66047733
آدرس پستی

تهران-آزادی - روبروی مخابرات حسین مردی - پلاک 6

کد پستی 1458736451

ماشین آلات و دستگاه های بستنی سازی شامل انواع دستگاه های سردکننده، انواع کانکسهای ویژه، تجهیزات خط تولید بستنی عروسکی، تونل انجماد، سیستم چوبگیرها، تانکهای شکلات، تابلو کنترل مرکز


شرکت‌های مشابه