تلفن اصلی:
+98 (21) 88311628
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل شالچیان
تلفن‌های دیگر +98 (21) 88141456
موبایل پاسخگو +98 (912) 2115730

وارد کننده انواع دستگاه هایچسب گرم،برش برقی و دستی، لمینت،صحافی و مواد مصرفی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه