آیا این فهرست متعلق به شرکت شماست؟ اگر شما مدعی این شرکت هستید اینجا را کلیک کنید.
تلفن اصلی:
+98 (26) 34430525
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (21) 88955578 ~ 80
آدرس پستی

تهران،میدان فاطمی خیابان چهلستون پ2 واحد 801

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.absazan.com

سیستم های خالص سازی آب آزمایشگاهی ،پزشکی،دارویی و صنعتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه