تلفن اصلی:
+98 (21) 88010739
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علی کیانی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 88010739
فکس +98 (21) 88010738
آدرس پستی

تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان هفتم، بن بست هشتم، پلاک 7

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.ferdowsray.com

تجهیزات آزمایشگاهی لبنی و غذایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه