تلفن اصلی:
+98 (21) 88607963
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 88607963
فکس 88607963
آدرس پستی

بزرگراه شهید همت، جنب بیمارستان میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، معاونت غذاو دارو ،‌آزمایشگاه کنترل موادغذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

کلید واژه‌ها   

سرپرست آزمایشگاه کنترل موادغذایی دانشگاه تهران

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه