تلفن اصلی:
+98 (21) 66403111
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اصغر پور
تلفن‌های دیگر +98 (21) 66403116
آدرس پستی

تهران،خیابان انقلاب،خیابان فخر رازی،خیابان ژاندارمری،پلاک 82

پست الکترونیک [email protected]
شخص پاسخگو رامین اصغر پور
موبایل پاسخگو +98 (912) 1257444

لیتوگرافی، چاپ ،سلفون حرارتی واردات، فروش ،نصب و ره اندازی ،تعمیرات پلیت سترهای حرارتی،هایدلبرگ ،کرئو، کداک،تامین قطعات یدکی و تعویض لیزر هد
پلیت ستر حرارتی کرئو 4/5 ورقی، ایمیج ستر دو ورقی هرکولس، قید کپی،افست دوورقی ،برش دیجیتال،ماشین خط زن دو ورقی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه