تلفن اصلی:
+98 (71) 32338873
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد مهدی مکرم
تلفن‌های دیگر +98 (917) 887232
آدرس پستی

شیراز،خیابان زند، کوچه ٣٤، بالاتر از کاخ نور

چاپخانه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه