تلفن اصلی:
+98 (21) 33333766
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدمهدی بایر
تلفن‌های دیگر 33333766
فکس 33333766
آدرس پستی

میدان امام حسین، خیابان 17 شهریور، خیابان صفای شرقی، پلاک 474

چاپ و ساخت انواع جعبه، چاپ روی متالایز ، طلق ، چاپ روی پارچه های پشت فرش، چاپهای برگردان روی پارچه، افست GTO تکرنگ، لترپرس 2/5 ورقی


شرکت‌های مشابه