تلفن اصلی:
+98 (21) 22416208
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 22416208 / 22512519
فکس 22416208 / 22512519
آدرس پستی

خیابان ولیعصر، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان کیهان، جامی غربی، پلاک 78، طبقه اول

کلید واژه‌ها   

تولیدکننده مواد شیمیایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه