تلفن اصلی:
+98 (21) 44901594
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیرضا غفوری
تلفن‌های دیگر 44901594 / 44905628
فکس 44901594 / 44905628
آدرس پستی

کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج، روبروی فروشگاه تعاونی سپه، خیابان 30، چهارراه دوم، پلاک 11

کد پستی 1389713947
کلید واژه‌ها   

تولید رنگهای ساختمانی و صنعتی، رنگ اسپری

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه